Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
本行開辦南非幣服務


   
   
親愛的客戶,您好:
   
  本行自民國102年5月20日起開辦南非幣服務,您可以開立南非幣存款帳戶、辦理不含現鈔之一般存匯業務,詳情請洽各分行、財富管理顧問/專員或撥打電話理財服務中心專線(02)2576-8000。
   
   
   
  花旗(台灣)銀行 敬啟      
 


本行開辦南非幣服務  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息