Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
留單服務新增南非幣為可交易幣別


   
   
花旗(台灣)銀行公告
   
  自民國102年6月17日(星期一)起,本行「外幣留單服務」將新增南非幣為留單交易貨幣,本服務共提供12種外幣選擇,以服務客戶投資需求。相關訊息請洽分行或參考本行網頁。
   
   
   
   
   
  花旗(台灣)銀行 敬啟
民國102年6月14日
 


留單服務新增南非幣為可交易幣別  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息