Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
留單服務新增瑞典克朗為交易貨幣


   
   
花旗(台灣)銀行公告
   
  自民國102年8月29日(星期四)起,本行「外幣留單服務」新增瑞典克朗為留單交易貨幣,本服務共提供13種外幣選擇,以服務客戶投資需求。相關訊息請洽分行或參考本行網頁。
   
   
   
   
   
  花旗(台灣)銀行 敬啟
民國102年8月28日
 


留單服務新增瑞典克朗為交易貨幣  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息