Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
國外匯入款手續費調整公告


 
  親愛的客戶,您好:
   
   
  自民國102年9月30日起,本行國外匯入款一律免收取手續費,歡迎多加利用。
   
   
   
  花旗(台灣)銀行 敬啟      
 

國外匯入款手續費調整公告  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息