Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
取消靜止戶公告


 
  親愛的客戶,您好:
   
   
  本行自即日起,全面取消靜止戶措施並將原靜止戶恢復往來,提供正常帳戶服務。

提醒您,由於詐騙案件頻仍,為確保您的權益,若您有久未使用的帳戶,請多加留意帳戶情形,以維護帳戶安全。
   
   
   
 

花旗(台灣)銀行 敬啟      

 
  中華民國103年3月26日  

取消靜止戶公告  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息