Citibank Taiwan
回花旗首頁 客戶資料安全保護政策 花旗全球網站
花旗銀行Smart活存線上申辦公告
   
 

本行自民國105年4月20日起,開放Smart活存線上申辦服務,歡迎多加利用。相關訊息請參考本行Smart活存線上申辦網頁:http://www.citibank.com.tw/moica

 

 

 

 

    
   
花旗銀行Smart活存線上申辦公告  
花旗全球網
客戶資料安全保護政策
讀者重要訊息